Sommige doelgroepen zijn gevoeliger voor (aspirationele) lifestyle-artikelen dan andere. Belangrijke doelgroepen worden gevormd door jeugdigen, die vaak nog onzeker zijn over zichzelf, en door koopkrachtige parvenus en nouveaux riches, die de monetaire middelen hebben verkregen, maar nu ook toegang zoeken tot een nieuwe sociale klasse
Advertentie